0.45 , Front Matter, Representations, 1991.

{ university california page professor } 0.45
{ de spanish la el } 0.15
{ de la le des } 0.08
{ literary history literature cultural } 0.07